2/2015

Posted on by

OBSAH č. 2/2015

 

 

Andriy Oleksandrovych SHULIKO

METÓDY POSÚDENIA USKUTOČNITEĽNOSTI ZAISŤOVACÍCH 

KOMODITNÝCH DERIVÁTOV

 

Abstrakt

Vo vyššie uvedenom článku, autor skúma metodiku pre posudzovanie vhodnosti zaisťovacích derivátov komodít, ktoré sa vykonávajú na burze futurít. Závažnosť témy nespočíva v tom, že ekonomika či už vo vyspelých alebo rozvojových krajinách potrebuje stále viac firiem zapojiť do obchodovania s derivátmi na burze, ale preto , že je nutné zlepšiť základné kroky a metódy, ktorých cieľom je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zaistenia  komoditných derivátov. Metodológia vychádza z výskumu a syntézy metód evaluácie uskutočniteľnosti zaistenia komoditných derivátov. Hlavným výsledkom tejto štúdie je odhaliť metodiku pre posudzovanie vhodnosti zaisťovacích derivátov komodít.

Kľúčové slováanalýza, výmena, deriváty, zaistenie – finančné krytie.

Zoznam použitej literatúry

 AKELIS, S. 1999. Tehnicheskiy analiz ot A k Ya (Technical Analysis from A to Z). Мoscow. (in Russian)

AZARENKOVA, G. 2005. Modeli ta metody analizu finansovyh potokiv (Models and methods of analysis of financial flows). Kharkiv. (in Ukraine).

BAKAEV, L. 2000. Kilkisni metody v upravlinni investciyamy: Navch. posibny`k. (Quantitative Methods in investment management). Kyiv. (in Ukraine).

BERNSTEIN, L. 2003 Analiz finansovoy otchetnosti: teoriya, praktika i interpretatsiya (Financial Statement Analysis: Theory, Practice and Interpretation. Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

BOYKO, K. 2010 Metodyka provedennya poperednogo analizu operacij xedzhuvannya (The methodology of the previous analysis of hedge). Oblik i finansy APK, no 1, pp. 131-137. (in Ukraine).

BUTUZOV, V. 2008 Matematicheskiy analiz v voprosah i zadachah (Mathematical analysis of questions and tasks). Krasnodar. (in Russian)

CHUMACHENKO, M., BOLYUH, M., BURCHEVSKY, V. 2001 Ekonomichnyi analiz (Economic analysis). Kyiv. (in Ukraine).

DANKO, P. 1999. Vyisshaya matematika v uprazhneniyah i zadachah. (Higher mathematics exercises and tasks). Мoscow. (in Russian)

DOUGHERTY, K. 1999. Vvedenie v ekonometriku. (Introduction to Econometrics). Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

DROZD, I., BOYKO, K. 2010. Rol analizu xedzhuvannya u systemi pryjnyattya upravlinskyh rishen pidpryyemstv pererobnoyi promyslovosti (Role in the analysis of hedge management decision-making processing enterprises), Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no 118., pp 16-19.

HULL, D. 2007. Optsionyi, fyuchersyi i drugie proizvodnyie finansovyie instrumentyi (Options, futures and other derivative financial instruments. Trans. from English). Kyiv. (in Russian)

KOMARINSKY, J., YAREMCHUK, I. 1996. Finansovo-investytsiinyi analiz (Financial and investment analysis). Kyiv. (in Ukraine).

KRAMARENKO, J. 2002. Oblik ta analiz operatsii z valiutnymy deryvatyvamy v komertsiinykh bankakh Ukrainy (Accounting and analysis of operations with currency derivatives in commercial banks of Ukraine). Kyiv. (in Ukraine).

KRAMARENKO, V., HOLOD, B. 2003 Birzhova diialnist (Exchange activity) Kyiv. (in Ukraine).

KUDRENKO, D. 2003. Analiz informatsiinykh tekhnolohii zadachi operatyvnoho analizu fiuchersnykh rynkiv (Analysis of information technology tasks operational analysis of futures markets). Dnipropetrovsk. (in Ukraine).

LEBO, C. 1998. Kompyuternyiy analiz fyuchersnyih ryinkov (Computer Analysis of the Futures Markets. Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

LESCHINSKY, O. 2003. Ekonometriya (Econometrics). Kyiv. (in Ukraine).

LOPATKINA, I. 2008. Vplyv pokhidnykh finansovykh instrumentiv na rozvytok finansovoi kryzy v SShA (Effect of derivative financial instruments for the development of the financial crisis in the United States). Economics: Theory and Practice Sciences works., no. 246, pp. 880-888

NYMAN, E. 1999. Malaya entsiklopediya treydera (Small traders encyclopedia). Kyiv. (in Ukraine).

PRIMOSTKA, L. 2011. Problemyi otsenki i otrazheniya ekonomicheskih riskov v buhgalterskom uchete. (Problems of evaluation and reflection of economic risks in accounting). Sokolovskie chteniya. Vzglyad iz proshlogo v buduschee., Vol 2, pp. 179-180

SOHATSKA, O. 2008. Birzhova sprava (Exchange business). Kyiv. (in Ukraine).

SІLCHENKO, M. 2000. Matematychni metody u khedzhuvanni ryzykiv na rynku optsioniv (Mathematical methods of risks hedge options market). Finance of Ukraine, no. 11, pp. 100-105

SІLCHENKO, M. 2002. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia protsesu tsinoutvorennia na rynku optsioniv (Economic-mathematical modeling of the process of pricing in the options market). Kyiv. (in Ukraine).

VEDENEEVA, E. 2008. Funktsii i formulyi Excel 2007. Biblioteka polzovatelya. (Functions and formulas Excel 2007. The user library). St. Pererburge. (in Russian)

ZHALDAK, M. KUZMІNA, N., MIHALІN, G. 2000. Teoriya ymovirnostey i matematichna statistika: Pidruchnik dlya studentiv fIziko-matematichnih spetsialnostey pedagogichnih unIversitetiv (Theory of Probability and Mathematical Statistics: A Textbook for students of physical and mathematical specialties of pedagogical universities). Poltava. (in Ukraine).

 

 

Małgorzata WILCZYŃSKA

Faktoring ako zdroj externého finacovania podnikov v Poľsku

Abstrakt

Externý kapitál je ďalším, ale veľmi dôležitým zdrojom  financovania a rozvoja podnikateľských subjektov. Významným zdrojom krátkodobého externého financovania je faktoring. Vzhľadom na ťažkosti pri získavaní úveru, sa faktoring  ukazuje byť jediným zdrojom získania  pracovného kapitálu. Je to  najviac flexibilný a efektívny finančný nástroj, poskytujúci nielen likviditu, ale tiež znižuje riziko spojené s predajom a pohľadávkami. Článok prezentuje koncepciu faktoringu ako formu zahraničného externého financovania. Tá je porovnávaná s vybranými externými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii pre podnikateľov, tzn. factoring úveru a rotácia lízingu a tiež predstavuje závery vyplývajúce z tohto porovnania. Príspevok  načrtol rozsah faktoringu v Poľsku. V článku sa používa metóda analýzy, metóda štúdia literatúry (používa sa národné písomníctvo, vrátane vedeckých článkov a právnych predpisov, ako aj internetové zdroje  Polish Factors  Association).

Kľúčové slová: zdroje financovania, vonkajšie financovanie, faktoring, podnikateľské subjekty

Zoznam použitej literatúry

BIEŃ, W. 2005. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin, p. 239, ISBN 83-7251-503-4.

BŁAWAT, F. (red)., 2004. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk , p.29.

DULIAN, A., 2005. Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. In Bank i Kredyt, (1), p.77.

DULINIEC, A., 2007. Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 130.

GRABOWSKA M., 2012. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu, ISBN 978-83-7556-449-5, EAN 9788375564495.

KRECZMAŃSKA – GIGOL K., 2007. Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora. Warszawa:Difin. ISBN: 978-83-7251-773-9.

MICHALSKI, G., 2013. Przedsiębiorstwo. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p.194, ISBN: 978-83-01-17289-3.

PANFIL, M., 2011. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie II, Warszawa: Difin, ISBN 978-83-7641-416-4.

PODEDWORNA, A. – TARNOWSKA D. 2005. Faktoring w Polsce – perspektywy rozwoju. Studia i Prace. In Kolegium Zarządzania i Finansów. Warszawa: SGH, ( 56)   ISSN: 1234-8872.

PODEDWORNA – TARNOWSKA D., 2011. Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami. In Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. (red.) PANFIL M. , Wydanie II, Warszawa: Difin, , pp. 326 – 342, ISBN: 978-83-7641-416-4.

SKOWRONEK – MIELCZAREK A., 2013. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa:, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, p. 129, ISBN: 978-83-7378-835-0.

STECKI L., 1995. Faktoring w praktyce bankowej. , Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” TNOIK, , ISBN: 9788385709145.

WAŚNIEWSKI, T. – SKOCZYLAS, W., 2004. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie .Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości, ISBN: 83-86543-69-8.

WILCZYŃSKA M., 2014. Leasing w aspekcie bilansowym i podatkowym. In Finansowo – ubezpieczeniowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw i regionów (red) PUKAŁA R.. Jarosław: PWSTE, ISBN: 978-63909-38-3.

Acts

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 Leasing

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz.U.2000 Nr 74 poz. 857.

Netografia

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463418,faktoring_pozwala_poprawic_plynnosc_firmy_nie_powodujac_jej_zadluzania_sie.html [stan na 25.02.2015]

www.bankier.pl [stan na 25.02.2015]

http://gf24.pl/wp-content/uploads/2015/01/faktoring.pdf [stan na 25.02.2015]

www.findict.pl http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463418,faktoring_pozwala_poprawic_plynnosc_firmy_nie_powodujac_jej_zadluzania_sie.html,2 [stan na 15.03.2015 r.]

http://www.faktoring.pl/index.php?page=1 [stan na 4.04.2015 r.]

http://banking-magazine.pl/2013/01/23/co-to-jest-faktoring-jego-funkcje-i-rodzaje/ [stan na 05.04.2015 r.]

http://www.finanse.egospodarka.pl/112140,Dla-kogo-faktoring,1,60,1.html

http://www.ipo.pl/raporty/faktor_2007/dla_jakich_firm_faktoring_i_kiedy_warto_skorzystac_z_faktoringu_592308.html [stan na 05.04.2015 r.]

http://www.kongresfaktoringu.pl/files/relacja_kongres_2014.pdf [stan na 04.04.2015 r.]

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/763688,faktoring-najwieksze-zalety-i-wady.html [stan na 06.04.2015]

http://www.faktoring.pl/ [stan na 06.04.2015]

http://www.ipo.pl, [dostęp na 05.08.2015]

 http://www.wprost.pl/ar/156306/Zalety-i-wady-faktoringu/ [dostęp na 05.08.2015]

http://www.ipo.pl/raporty/faktor_2007/faktoring_a_inne_zrodla_finansowania__%28analiza_porownawcza%29_592308.html [dostęp na 06.08.2015]

http://www.finanse.egospodarka.pl/112140,Dla-kogo-faktoring,1,60,1.html

http://www.egospodarka.pl/124328,Faktoring-w-Polsce-2014,1,39,1.html

 

 

 

Peter KUZMIŠIN, Viera KUZMIŠINOVÁ

MEDZINÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE A NADNÁRODNÉ PODNIKY – VÝVOJOVÉ TENDENCIE V KONTEXTE  GLOBALIZÁCIE

 

Abstrakt

Rastúca zložitosť globalizácie a mnohorozmernosť jej prejavov nachádza opodstatnenú pozornosť v mnohých publikáciách.  Predmetom záujmu sú najmä jej ekonomické prejavy a dopady. V rámci toho dominuje oblasť medzinárodného podnikateľského prostredia (IBE), medzinárodného  podnikania (IB) a fungovanie nadnárodných podnikov (MNE).  Cieľ článku: identifikovať vývojové tendencie v IBE, IB a zovšeobecniť zmeny v stratégii MNE ako nositeľov globalizácie. Metódy: v teoretickej časti sú použité metódy vedeckej abstrakcie, analýzy, syntézy a deskripcie, vo výskumnej časti sú použité kvantitatívne metódy, závery a vývojové trendy sú koncipované pomocou metódy generalizácie. Výsledky a diskusia: identifikované hlavné trendy vo vývoji IBE a IB, zoradenie   faktorov IBE podľa významnosti na základe výskumu, zovšeobecnený  vplyv IBE na konkurenčné priority firmy, vyšpecifikované  zmien fungovania MNE v oblasti obchodných praktík, v spôsoboch a formách komunikácie,v oblasti účtovníctva a financií, v oblasti psychiky a spôsobu myslenia manažérov. Závery: zovšeobecnené dopady globalizácie v IBE, uvedené  efekty MNE z ich globálnej expanzie, zvýraznené štyri významné dimenzie IBE v kontexte témy a cieľa príspevku a síce dynamika, zložitosť, rozmanitosť a ústretovosť/asertivita.

 

Kľúčové slová:   globalizácia, medzinárodné podnikanie, medzinárodné podnikateľské prostredie, nadnárodné  podniky.

Zoznam použitej literatúry

BALÁŽ, P. a kol. 2010. Medzinárodné podnikanie: Na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. 5. vyd. Bratislava : Sprint dva 2010, 546 s. ISBN 978-80-89393-18-3.

BEAMISH, P.W. – MORRISON, A. J. – ROSENZWEIG, P. – INKPEN, A.C. 2000. International Management: Text and Cases, 4e, 4th edition, Burr Ridge. Illinois: McGraw Hill 2000.

Boyacigiller, N. – Adler, N. 1997. Insiders and Outsiders: Bridging the Worlds of Organizational Behavior and International Management. In Toyne, B. – Nigh, D. 1997. International Business: An emerging vision. Columbia: University of South Carolina Press 1997.

Braibant, G. 2002. The past and future of public administration. In International Review of Administrative Sciences, 2002, vol. 68, no. 3, p. 20-43. ISSN 0020-8523.

Burns, T. – Stalker, G. M. 1961. The Management of Innovation. London : Tavistock Publications 1961. 269 p. ISBN 978-0422700801.

Denton, M. – Vloeberghs, D. 2003. Leadership challenges for organisations in the new South Africa. In Leadership and Organisation Development, 2003, vol. 24, no. 2, p. 84 – 95.

Dess, G. G. – Beard, D.W.1984. Dimensions of organizational task environments. In Administrative Science Quarterly, 1984, vol. 29, no. 1, p. 52-73. ISSN 0001-8392.

DE WILDE, J. H. 1991. Saved from Oblivion: Interdependence Theory in the First Half of the Twentieth.   Century. A Study on the Causality between War and Complex Interdependence, Aldershot: Dartmouth 1991.

Fayerweather, J. 1960. Management of International Operations. New York: McGraw-Hill 1960.

FERREIRA, M.P. – LI, D. –  GUISINGER, S. 2007. Is the international business environment the actual context for IB research? Leiria : Center of Research in International Business & Strategy Globadvantage, Working paper, 2007, no. 02/2007.

FERREIRA, M. P. – SERRA, F. A. R. – REIS, N. R. 2010. On the adaptation of the firm to the

international business environment, 2010. Dostupné na: http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2010/12/working_paper_68_globadvantage.pdf

Fine, C. H. 1998. Clock Speed-winning Industry Control in the Age of Temporary Advantage.MA : Perseus Books, 1998, 288 p. ISBN 978-0738200019.

Friedman, T. L. 2000. The Lexus and the Olive. New York : Farrar, Straus and Giroux, Inc., 2000. 490 p. ISBN 978-0385499347.

Gill, S. 2000. The constitution of global capitalism [online]. Paper presented to a Panel: The

Capitalist World, Past and Present at the International Studies Association Annual Convention, Los Angeles, 2000, 20 p. Dostupné na internete: http://www.theglobalsite.ac.uk/press/010gill.pdf

Griffin, W. R. – Pustay, W. M. 2006. International Business. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006, 672 p. ISBN 978-0131995345.

GUDYKUNST, W. B. & HAMMER, M. R. 1988. Strangers and hosts: an uncertainty reduction based theory of intercultural adaptation. In KIM, Y. Y., &

GUDYKUNST, W. B. (Eds.). Cross-cultural adaptation: current approaches. 1998, pp. 106-139. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Guisinger, S. 2000. A Curmudgeon’s View of the Discipline of International Business. Phoenix : Paper   presented at the Academy of International Business.

Guisinger, S. 2001. From OLI to OLMA: Incorporating Higher Levels of Environmental and Structural Complexity into the Eclectic Paradigm. In International Journal of the Economics of Business, 2001, vol. 8: pp. 257-272. ISSN 1357- 1516.

GUPTA, A. K. – GOVINDARAJAN, V. 2004. Global strategy and organization. Danvers, MA: J. Wiley 2004. ISBN 9780471250296.

Hambrick, D. C. 1983. Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow’s strategic types. In Academy of Management Journal. vol. 26, 1983, no. 1, p. 5-26. ISSN 0001-4273.

Handfield, R.B. – Nichols, E. L. Jr. 1999. Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall 1999.

Harris, R.D. 2004. Organizational task environments: an evaluation of convergent anddiscriminant validity. In Journal of Management Studies, 2004, vol. 41, no. 5, p. 857-882. ISSN 1467-6486.

HAYNES, A.; LACKMAN, C. ; GUSKEY, A. 1999. “Comprehensive brand presentation: ensuring consistent brand image”. In Journal of Product & Brand Management. Vol. 8 Iss: 4, pp. 286 – 300.

Hill, C.W.L. 2005. International business. Competing in the global market place. New York : McGraw-Hill, 2005. 720 p. ISBN 9780071113113.

Chi, T.- Kilduff, P.P.D.- Gargeya, V.B.2009. Alignment between business environment characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and firm business performance.In International Journal of   Productivity and Performance Management [online], 2009, vol. 58, no. 7, p. 645-669. ISSN 1741-0401. Dostupné na internete:

<www.emeraldinsight.com/1741-0401.htm>

Johnson, G. – Scholes, K. 2000. Cesty k úspěšnému podniku. Praha : Computer Press, 2000, 803 s. ISBN 80-7226-220-3.

Kassay, Š. 2006. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006, 669 s. ISBN

978-80-224-0775-5.

KEALEY, D.J. & RUBIN, B.D. 1983. Cross-cultural personnel selection criteria, issues, and methods. In D. Landis, & R.W. Brislin (Eds.) Handbook of intercultural training, Vol. 1: Issues in theory and design (pp. 155-175). New York: Pergamon.

KOTLER, Ph. – ARMSTRONG, G. 1999. Marketing: An Introduction. Prentice Hall. ISBN: 9780130127716.

KUZMIŠIN, P. – KUZMIŠINOVÁ, V. 2014. Vývojové trendy v medzinárodnom podniakteľskom prostredí a podnikaní a ich národné a regionálne implikácie (otázky teórie a praxe). Košice: Technická univerzita,   Ekonomická fakulta 2014, 222 s. ISBN 978-80-553-1903-2.

Lawless, M.W. – Finch, L. K. 1989. Choice and determinism: a test of Hrebiniak and Joyce’s framework on strategy-environment fit. In Strategic Management Journal, 1989, vol.10, no.4,p. 351-365. ISSN:1097 – 0266.

Lussier, R. N. 1996. Human relations in organizations: A skill-building approach. New York : McGraw-Hill, 1996, 560 p. ISBN 978-0256162073.

Mintzberg, H. 1979. The Structuring of Organizations. NJ : Prentice-Hall, 1979, 512 p. ISBN 0138552703.

Nehrt, L. – Truitt, J. – Wright, R. 1970. International Business Research: Past, Present and Future. In Indiana University Graduate School of Business 1970.

 Niblett, R. 1995. The balance of trade. In Management Today, p. 74-77. ISSN: 0025-1925.

O’BRIEN, E. 2005. Bringing together ideas of social enterprise, education and community woodland: the hill holt wood approach. Scottish Forestry, 59: 7-14.

Oxford dictionary for the business world. 2000. Oxford, 2000, 996 p. ISBN 0198631251.

POLOUČEK, S. 1999. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: ETHICS, 1999.ISBN 80-238- 3982-9.

Porter, M.E. 1980. Competitive Strategy. NY: Free Press, 1980, 397 p. ISBN 978-0684841489.

PRUS (Poverty Research Unit at Sussex) 2001. Globalization and poverty [online]. Sussex: University of Sussex, 2001. 4 p. Dostupné na internete: http://www.sussex.ac.uk/Units/PRU/notes2.pdf

Randall, T. – Morgan, R.M. – Morton, A. R. 2003. Efficient versus responsive supply chain choice: an empirical examination of influential factors. In Journal of Product Innovation Management,   2003, vol. 20, no. 6, p. 430-443. ISSN:1540-5885.

Redding, S. 1999. Globalization. In Economic Review, 1999, vol. 17, no. 1, p. 16-19.

REIS, N.R. – FERREIRA, M. P.- SANTOS, J. – SERRA, F. R. 2013. A bibliometric study of the cultural models in International Business research, 2013. Dostupné na:

http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/08/Working_paper-104_globadvantage.pdf

RHINESMITH, St. H. 1992. Manager’s Guide to Globalization. Irwin Professional Publishing 1992. ISBN   9781556239045.

Rojíček, M. 2010. Globalizace produkce a obchodu a její makroekonomické implikace [online]. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky: Working paper č.07/2010. ISSN 1801-4496.     Dostupné na internete: <http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_wp2010_07.pdf>

Sarmiento, R. – Knowles, G. – Byrne, M. 2008. Strategic consensus on manufacturing competitive priorities: a new methodology and proposals for research. In Journal of Manufacturing Technology   Management, 2008, vol. 19, no. 7, p. 830-843. ISSN 1741-038X.

Storey, J. 1994. New wave manufacturing strategies. Organizational and human resource management dimensions. London : Chapman, 1994, 272 p. ISBN 978-1853961809.

Supporting Business Environment Reforms : Practical Guidance for Development Agencies [online]. 2008. Donor Committee for Enterprise Development, 2008, 48 s. Dostupné na internete: <http://www.businessenvironment.org/dyn/be/besearch.home>

Towill, D. R.1992. Supply chain dynamics. The change engineering challenge of the mid-1990s. In Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers – Part B. Journal of Engineering Manufacture, no. 206, p. 233-245. ISSN: 2041-2975.

Vernon, R. 1966. International Investment and International Trade in the Product Life Cycle. In Quarterly Journal of Economics, vol. 80, p. 190-207. ISSN 0033-5533.

Ward, P. T. – Bickford, D. J. – Leong, G. K. 1996. Configurations of manufacturing strategy, business strategy, environment and structure. In Journal of Management, vol. 22, no. 4, p. 597-626. ISSN 1557-1211.

Ward, P.T. et al. 1995. Business environment, operations strategy, and performance: an empirical study of Singapore manufacturers.In Journal of Operations Management, vol.13, no. 2, p.   99-115. ISSN: 0272-6963.

 WARD, P. T. et al.1998. Competitive priorities in operations management. In Decision Sciences 29 4 (1998), Volume 29, Issue 4, pages 1035–1046. ISSN: 1540-5915.

WARD, P.T.; DURAY, R.2000. Manufacturing strategy in context: environment, competitive strategy and   manufacturing strategy. In Journal of Operations Management, 18(2), 123-138.

www.abeuk.com

 

 

 

Gabriela KOĽVEKOVÁ, Iveta KOROBANIČOVÁ

Vývoj na trhu práce vo vzťahu k odolnosti regiónov

Abstrakt

Dodavateľsko odberateľský reťazec možeme označiť za základnú stavebnú jednotku prostredia podnikania. Reťazce sú vytvorené v jednotlivých odvetviach, ktoré v článku ilustrujeme pred a po kríze pomocou ukazovateľa počtu zamestnancov, s dôrazom na kraje východného Slovenska: Košický a Prešovský. Tento ukazovateľ osvetľuje odolnosť dvoch regiónov na východe Slovenska a ich významných odvetví voči globálnej finančnej kríze z roku 2008-2010. Pričom živnou pôdou odvetvia sú podnikatelia a ich činnosť (aj inovatívna). Následne ten istý ukazovateľ skúmame hlbšie v citlivosti regiónov na šoky, pričom skúmanie je rozšírené na viaceré regióny bez ohľadu na odvetvia. V závere stručne hodnotíme pozíciu podnikateľa/ky vo vzťahu k odolnosti regiónov.

Kľúčové slová: trh práce, podnikanie, šok, odolnosť regiónov, odvetvia.

Zoznam použitej literatúry

 AHREND, R. – ARNOLD, J. – MOESER, Ch. 2011. The sharing of macroeconomic risk: who loses (and gains) from macroeconomic shocks. Economics Department Working Paper No. 877

BADDELEY, M. – MARTIN, R. – TYLER, P. 1998. Transitory shock or structural shift? The impact of the early 1980s recession on British regional unemployment. Applied Economics, 30(1), 19-30.

BLANCHARD, O.- JAUMOTTE, F. – LOUNGANI, P. 2014. Labor market policies and IMF advice in advanced economies during the Great Recession. IZA Journal of Labor Policy C7 – 2, 3(1), 1-23. doi:10.1186/2193-9004-3-2

ČÁRSKY Rastislav – TRAJLINKOVÁ Katarína – TVAROŠKOVÁ Andrea – KOLLÁROVÁ Mariana, 2015. Vplyv krízy na ekonomiky CEE6. Národná banka Slovenska, ročník 20, 3/2015

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/3-2012/02_biatec12-3_carsky.pdf.

DUVAL, R., VOGEL, L. 2008. Economic Resilience to Shocks and the role of Structural Policies, OECD Economic Studies No. 44, Paris: OECD

EUROPEAN COMMISION 1999: Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU, European Communities, Brusel.

HILL, E., ST.CLAIR, T., a kol. 2011. Economic shocks and regional economic resilience. Working Paper 2011-13, Building Resilient Regions: Institute of Governmental Studies, University of California, Berkeley.

HORBULYK, T. M. 2001. The social cost of labor in rural development: job creation benefits re-examined. Agricultural Economics, 24(2). doi:10.1111/j.1574-0862.2001.tb00023.x

QUEENSLAND GOVERNMENT 2015: Jobs Now, Jobs for the Future – Queensland Government employment plan, ISSN 1445-4904

KOĹVEKOVÁ, G., RAISOVÁ, M. 2015. A Note on Regional Differences in the Context of Selected Indicators. In: 5th Central European Conference in Regional Science. – Košice : TU, s. 407-420. ISBN 978-80-553-2015-1 Dostupné z: http://www3.ekf.tuke.sk/cers/files/zbornik2014/PDF/Kolvekova,%20Raisova.pdf.

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O. a kol. 2012. Profilace měkkých faktor ů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability . Certifikovaná metodika Ministerstva pro místní rozvoj. s. 50. Dostupné z. http://zam.uur.cz/Rohrerova/Certifikovane-metodiky/10-Koutsky-WD-61-07-1.pdf.

KRAFTOVÁ, I. – PRÁŠILOVÁ, P. 2013. Prosperujúci podnik v regionálním kontextu. Praha. Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0

LISÝ, J. 2000. Ekonómia. Ekonomická univerzita v Bratislave. ISBN 80-88715-81-4.

Martin, R. 1986. In what sense a jobs boom – employment recovery, government policy and the regions. Regional Studies, 20(5), 463-472.

Martin, R. 2006. Segmented employment relations: post-socialist managerial capitalism and employment relations in Central and Eastern Europe. International Journal of Human Resource Management, 17(8), 1353-1365. doi:10.1080/09585190600804705

Martin, R. 2012. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12(1), 1-32. doi:10.1093/jeg/lbr019

Martin, R., & Simmie, J. 2008. Path dependence and local innovation systems in city-regions. Innovation-Management Policy & Practice, 10(2-3), 183-196. doi:10.5172/impp.453.10.2-3.183

Martin, R. – Sunley, P. – Turner, D. 2002. Taking risks in regions: the geographical anatomy of Europe’s emerging venture capital market. Journal of Economic Geography, 2(2), 121-150. doi:10.1093/jeg/2.2.121

Martin, R. – Tyler, P. 2000. Regional employment evolutions in the European Union: A preliminary analysis. Regional Studies, 34(7), 601-616.

MARTIN-BREEN, P., ANDERIES, J. M. 2011. Resilience: A Literature Review, US: Report for the Rockefeller Foundation, 2011.

 PENDALL, R., FOSTER, K. A., a kol. 2010. Resilience and regions: building understanding of the metaphor. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society , 3 (1). pp. 59 – 70.

PIKE, A., DAWLEY, S., a kol. 2010. Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society , vol. 3 (3). pp. 59 – 70.

REGGIANI, A., de GRAFF, T., et al. 2002. Resilience: an evolutionary approach to spatial economic systems. Networks and Spatial Economics, 2. pp. 211 – 229.

Schwab, K. et al.. 2014-2015. The Global Competitiveness Report 2014-2015. Switzerland: World Economic Forum. ISBN-13: 978-92-95044-98-2.

SIMMIE, J., & MARTIN, R. 2010. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 3(1), 27-43. doi:10.1093/cjres/rsp029.

STARK, O., & ZAKHARENKO, R. 2012. Differential Migration Prospects, Skill Formation, and Welfare. Review of International Economics, 20(4). doi:10.1111/j.1467-9396.2012.01045.x

SVOBODA, O. – KLEMENTOVÁ, T. 2014. Ekonomická výkonnost a výzkumná aktivita jako významný faktor ekonomické odolnosti regionů. Zborník príspevkov: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče. Dostupnosť: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-21.

ŠISEROVÁ, M. 2015. Does prosperity mean also resilience? In: 5th Winter Seminar of Regional Science. – S .l. : Society for Regional Science and Policy – Slovak Section of ERSA. ISBN 978-80-225-4072-8.

VAZ, T. d. N., & NIJKAMP, P. 2009. Knowledge and innovation: The strings between global and local dimensions of sustainable growth. Entrepreneurship and Regional Development, 21(4), 441-455. doi:10.1080/08985620903020094

Voříšek, J. & Pour, J., Buchalcevová, A. 2015. Management of business informatics model – principles and practices. In: E+M Ekonomie a Management, 18(3), 160-173. doi: /10.15240/tul/001/2015-3-014

Výrostová, E. 2010. Regionálna ekonomika a rozvoj. Iura Edition, spol. s r.o. Bratislava. ISBN 978-80-8078-361-7.

WOOLLISCROFT, P., CAGANOVA, D., CAMBAL, M., HOLECEK, J., & PUCIKOVA, L. 2013. Implications for optimisation of the automotive supply chain through knowledge management. Forty Sixth Cirp Conference on Manufacturing Systems 2013, 7, 211-216. doi:10.1016/j.procir.2013.05.036

WOKOUN, R. 2010. Teoretické a metodologické přístupy k výzkumu regionální konkurenceschopnosti. Regionální studia 2/2010. Dostupné: www.vse.cz/polek/download.php?jnl=rst&pdf.

WRIGLEY, N., DOLEGA, L. 2011. Resilience, fragility and adaptation: new evidence on the performance of UK high streets during global economic crisis and its policy implication, Environment and Planning. A, 43. pp. 2337 – 2363.

 

 

Justyna WIKTOROWICZ

PREDĹŽENIE PRACOVNÉHO ŽIVOTA V POĽSKU – DÔVODY, MERANIA, ODPORÚČANIA

Abstrakt

Rôzne hospodárske a spoločenské dôsledky starnutia komunít, ktoré musia všetky Európske štáty brať do úvahy, a tiež aby ekonomickú aktivitu ľudí nad 50 rokov na trhu práce vnímali ako jednu z najvýznamnejších otázok vznesených v oblasti výskumu na trhu práce. V mnohých krajinách EÚ boli prijaté opatrenia, aby sa zachovala mieru zamestnanosti tejto skupiny pracovníkov, alebo ich začlenenie do trhu práce. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť situáciu ľudí vo veku 50+ na trhu práce v Poľsku v súvislosti s možnosťou rozšíriť svoju hospodársku činnosť. Analýza bude vychádzať z údajov prieskumu vykonaného na reprezentatívnych národných vzorkách ľudí vo veku 45+ a zamestnávateľov v Poľsku. Analýza bola vykonaná s použitím základných popisných štatistík,  rovnako ako chi-kvadrát testu a logistickej regresie.

Kľúčové slová: starnutie, ekonomická aktivita, predĺženie pracovného života, sociálna politika, Poľsko.

Zoznam použitej literatúry

 AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII, 2010. Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Warszawa.

CONEN, Witeke – van DALEN Harry – HENKENS Kène – SCHIPPERS Joop, 2011. Activating Senior Potential in Ageing Europe: an Employers’ Perspective. ASPA. Haga.

JAROS Rafał – KRAJEWSKI Piotr – MACKIEWICZ Michał, 2011. Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.

KARPOWICZ Ewa, 2011. Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ – perspektywa pracodawcy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

KRYŃSKA Elżbieta – KRZYSZKOWSKI Jerzy – URBANIAK Bogusława – WIKTOROWICZ Justyna (eds.), 2013. Diagnosis of the current situation of men and women 50+ in the labour market in Poland. Final Report. University of Lodz, Lodz

LIWIŃSKI Jacek – SZTANDERSKA Urszula, 2010. Wstępne standardy zarządzania wiekiem. PARP, Warszawa.

SZYMCZAK Wiesław, 2010. Podstawy statystyki dla psychologów. Difin, Warszawa.

URBANIAK Bogusława (eds.), 2007. Pracownicy 45+ w naszej firmie. UNDP, Warszawa.

URBANIAK Bogusława – WIKTOROWICZ Justyna, 2011. An Analytical Report on Programmes for People 50+ Implemented in Poland between 2004 and 2009. University of Lodz, Lodz.

Unpublished data of “Diagnosis of situation of females and males 50+ on the labour market in Poland”.

 Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

 

 

 

Malgorzata DOBROWOLSKA

SYNDRÓM VYHORENIA V DÔSLEDKU WORKOHOLIZMU V KONTEXTE VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH VELIČÍN – NÁČRT PROBLÉMU

 

Abstrakt

Príspevok nastoľuje otázku pracovného vyhorenia ako dôsledku workoholizmu. Prezentuje vybrané výsledky štúdií vykonaných na poľskej vzorke flexibilných pracovníkov, vzťahov medzi premennými pracovného vyhorenia a ďalšími psychologickými premennými. Štúdia bola vykonaná u dočasných pracovníkov zamestnaných agentúrami, náhradných pracovníkov, pracovníkov zamestnaných na základe občianskoprávnych zmlúv, zamestnancov sociálnej ekonomiky, pracovníkov zamestnaných na základe pevných termínových kontraktov, na čiastočný úväzok, pracovníkov na telefóne, sezónnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osobách alebo podnikateľov pomocou Maslach Occupation Burnout Inventory (MBI) – General Survey a multidimenzionálneho hodnotenia wokoholizmu (Multidimensional Workaholism Assessment Questionnaire (WKOP) podľa Malwina Szpitalaka.

Kľúčové slová: pracovné vyhorenie, workoholizmus, psychologické premenné, flexibilné formy zamestnávania

Zoznam použitej literatúry

 ANCZEWSKA, M. 2006. Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

BAKKER, A.B., VAN EMMERIK, H., EUWEMA, M.C. 2006. Crossover of burnout and engagement in work teams. In Work and Occupations, 33, pp. 464 – 489..

BAŃKA, A. 2002a. Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.), In Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, pp..283-32. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

BAŃKA, A. 2002b. Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

BUHLER, K.E., LAND, T. 2003. Burnout and Personality in Intensive care: An Empirical Study. In Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare, 81 (4), pp. 5-12.

BUUNK, B.P., SCHAUFELI, W.B. (1993). Burnout: A perspective from social comparison theory. W: W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Professional Burnout: Recent Development in Theory and Research (s. 53 – 74). Washington, DC: Taylor & Francis.

CHERNISS, C. 1992. Long – term consequences of burnout. An exploratory study. In Journal of organizational behaviour. 13, pp. 1-11.

CHERNISS, C. (1993). Role of Professional self – efficacy in the etiology and amelioration of burn-out. W: W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research (s. 135 – 149). Washington, DC: Taylor & Francis.

CHERNISS, C. 1995 . Beyond burnout: Helping teachers, nurses, therapists and lawyers recover from stress and disillusionment. New York: Routledge.

FASSEL, D. (1990). Working ourselves to death: The high costs of workaholism and the rewards of recovery. San Francisco, CA: Harper Collins.

FENGLER, J. 2000. Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

Glass, D. 1977. Behaviour patterns, stress, and coronary disease. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.

MASLACH, C. 1986. Stress, burnout and workaholism. W: R. Kilburg, P. Nathan, R. Thoreson (red.), Professionals in Distress: Issues, Syndroms and Solutions in Psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

MASLACH, CH. 1982. Burnout: The Cost Of Caring. Englewood Cliffs, Ny: Prentice – Hall.

MASLACH, CH. (2001). What have we learned about burnout and health. In Psychology and Health, 16, pp.607-611.

MASLACH, CH., JACKSON, S. 1981. The measurement of experienced burnout. Journal of occupational behaviour, 2, pp. 99-113.

MASLACH, CH., LEITER, M.P. 2008. Early predictors of Job burnout and engagement. In Journal of applied psychology. 93(3), pp. 498-512.

MASLACH, CH., LEITER, M.P. 2010. Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

MASLACH, CH., LEITER, M.P. 2011. Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MIEŚCICKA, L. 2002. Pracoholizm. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Pines, A.M., Aronson, E. 1988. Career burnout: Causes and cures. New York: Free Press.

POCZTOWSKI, A. 1994. Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemów bezrobocia. In Gospodarka Narodowa, 9, pp. 18-22.

PRICE, L., SPENCE, S.H. 1994. Burnout symptoms amongst drug and alcohol service employees: Gender differences in the interaction between work stressors. In Anxiety, Stress and Doping, 7, pp. 67-84.

PRICE, V.A. 1982. Type a behaviour pattern: a model for research and practice. New York: Academic Press.

RETOWSKI, S. 2003. Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. W: B. Wojcieszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie pp. 313-342. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

ROBINSON B.E. 1996. The psychosocial and familiar dimensions of work addiction: Preliminary perspectives and hypotheses. In Journal of Counseling and Development, 74, pp. 447-452.

SCHAUFELI, W.B., ENZMANN, D. 1998. The burnout companion to study and practise: A Critical Analysis. London: Taylor & Francis.

SCHULTZ ,D.P., SCHULTZ, S.E. 2002. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SĘK, H. 1996. Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

SĘK, H. 2000. Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SEKUŁOWICZ, M. 2002. Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptom – zapobieganie – przezwyciężanie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

ŚLAZYK-SOBOL, M. 2010. Organizacyjno – sytuacyjne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu. W: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (str. 764-774). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ŚLAZYK-SOBOL, M. 2012. Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego, niepublikowana rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Stanisława A. Witkowskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Kierunek Psychologia. Wrocław.

ŚLAZYK-SOBOL, M. 2012. Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi. W: S. A. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitalem ludzkim. T.2, Problemy zarządczo-psychologiczne (str. 63-73). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

SZPITALAK, M. 2012. Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

TUCHOLSKA, S. 2009. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

WOJDYŁO, K. 2003. Charakterystyka problem uzależnienia do pracy w świetle dotychczasowych badań. Nowiny Psychologiczne, 3, pp. 33-50.

WRZEŚNIEWSKI, K. 1993. Styl życia a zdrowie. Wzór zachowania A. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Anna ŠATANOVÁ

VÝKONNOSŤ PROCESOV Z POHĽADU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Abstrakt

Súčasný systém manažérstva kvality je založený na procesnom prístupe, ktorého význam neustále rastie a to najmä z dôvodu neustálych zmien, ktoré vedú k neustálemu zlepšovaniu procesov. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo-orientovanom prostredí. Kvalita procesov prebiehajúcich v podniku a ich efektívne usporiadanie ovplyvňujú nielen výšku nákladov, ale prostredníctvom kvalitnej obsluhy zákazníka vplývajú aj na objem tržieb a spoločne na výšku zisku ako aj na ostatné ukazovatele výkonnosti podniku.

V nasledovnom príspevku venujeme pozornosť problematike procesných nákladov na kvalitu. V rámci samotného procesu sa nebudeme venovať analýze procesu z technologického hľadiska, ani nebudeme rozoberať procesy na hlavné a vedľajšie výrobné procesy, resp. procesy pridruženej výroby, ale cieľom bude upriamiť pozornosť na analýzu jednotlivých podnikových výkonov a ich vplyv na efektívnosť skúmaného procesu, t.j. analýzu merateľných výkonov procesu, resp. ekonomickej stránky procesu. Účelom je teda procesná analýza vo väzbe na realizáciu produktu a na tvorbu pridanej hodnoty. Procesná analýza bola vykonaná na úrovni dielní a metodicky na úrovni organizácie.

Kľúčové slová: kvalita, proces, meranie účinnosti, náklady, efektívnosť.

 

Zoznam použitej literatúry

 ALBER, S. 2003: Process management as base of quality, enviroment and risk management. Kvalita, 3/2003, 4-8, Jorunal of the Slovak Society of Quality Management, ISSN 1335-9231

BARTOŠ, V. 2003. Využití prístupu Balanced Scorecard jako nástroje strategického controllingu výrobního podniku, Disertační práce, VUT, Brno, Fakulta podnikatelská, 2003

 BASL, J., TUMA, M., GLASL, V. 2002. Modelování a optimalizace podnikových procesu, 1. vydání, Plzeň, ZČU, 2002, 140 s., ISBN 80-7082-936-2.

BRUHN, M. 2008. Wirtschaftlichkeit des Qualitätsmanagements. Berlin 2008, s.63.

GEJDOŠ, P., POTKÁNY, M. 2005. Procesne orientované manažérstvo kvality. In: Nové trendy v manažérstve kvality. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou.Trnava,2005, s.28 –32. ISBN 80-227-2230-8 .

HANSEN, W., KAMISKE, G.F. 2003. Qualitätsmanagement. Digitale Fachbibliothek. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH, 2003. ISBN 3-936608-48-2.

HOLOČIOVÁ, Z. 2004. Efektívnost řízení servisních služeb malých a stŕedních firem, Disertační práce, UTB ve Zlíne, Zlín, 2004, 124s.,

KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. 2004. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku, 4. vydání, Praha, Management Press 2004, 267 s., ISBN 80-7261-032-5.

NENADÁL, J. a kol. 2002. Moderní systémy řízení jakosti, Quality Management, 2. vydání, Praha, Management Press, 2002, 282 s., ISBN 80-7261-071-6

POTKÁNY, M. 2004. Controlling v nákladovo orientovanom manažérstve kvality. In: Kvalita 2/2004, odborný časopis slovenskej spoločnosti pre kvalitu, Žilina, MASM Žilina, 2004, s. 16 –18. ISSN 1335-9231.

Potkány, M., Hajduková, A., Teplická, K. (2012): Target costing calculation in the woodworking industry to support demand at the time of global recession. Drewno = Wood, 55, No. 187, p .89 –104.

ŠATANOVÁ, A. a kol. 2008: Manažérstvo kvality: Vysokoškolská učebnica, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 352 s., ISBN 978-80-228-1928-2.

ŠATANOVÁ, A. a kol. 2011: Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, vysokoškolská učebnica Zvolen: TU Zvolen, 2011. 567 s. ISBN 978-80-228-2319-7. (12%)

Wirtschaftlichkeit durch Qualitätsmanagement, DGQ 14 – 18 Bericht, 1. vydanie, Berlin: Beuth, 2005, 124 s., ISBN 3-410-32888-2.

WILDEMANN, H. (2000): Qualitätscontrolling in Industrieunternehmen. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 1, s.11-17.

http://www.qm-trends.de

STN EN ISO 9001:2008. Systémy manažérstva kvality. SÚTN Bratislava, 2009.

 

 

 

Štefan KASSAY, Marián AMBROZY

EDUKÁCIA – PENIAZE MAJÚ BYŤ KRYTÉ ZLATOM, DIPLOMY ZNALOSŤAMI

 

Abstrakt

Daný text pojednáva o diskrepancii medzi rastúcim dopytom priemyslu po kvalitných znalostných pracovníkoch a čoraz menšou schopnosťou školstva túto potrebu naplniť. Autori sa usilujú zamyslieť aj nad možnosťami alternatívy k oficiálnemu školstvu v zmysle vzdelávania dorastu samotnými podnikmi. Rovnako sa venujú vybraným aspektom aplikovateľnosti vedomostí v praxi, čo demonštrujú na príklade Podnikateľskej univerzity. Rovnako sme sa zamerali na otázku pomeru generalizácie a špecializácie pomeru všeobecného a špecializovaného vzdelania v kurikulách. Takisto uvažujeme aj o využiteľnosti nových získaných poznatkov. Zaoberáme sa aj vzťahom medzi zamestnanosťou, kvalitou života, udržateľným rozvojom a pokrokom vedy. Okrem ekonomických, sociologických a enviromentálnych argumentov sa pokúšame argumentovať aj filozoficky. Upozorňujeme na nezlučiteľnosť rastu zamestnanosti a vedeckého pokroku a kladieme si otázku, či je našou prioritou udržanie a zvyšovanie zamestnanosti, alebo životnej úrovne. Východisko vidíme v zmene prístupu k prioritám z hľadiska vzdelávania a vybraných aspektov ekonomiky.

 

Kľúčové slová: vzdelávanie, univerzita, podnikanie, kredencializmus, prax, zamestnanosť.

Zoznam použitej literatúry

ALEXY JÚLIUS, 2009. Etická a ekonomická solidarita v súčasnom krízovom prostredí, In: Personálny manažment – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy, Trenčín, ISBN 978-80-8075-403-7. pp. 6 – 14

AMBROZY, MARIÁN, 2009. Vplyv školskej reformy na gymnáziách v kontexte presahu vzdelanosti do informačného aspektu ekonomiky, In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie, Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-8084-470-7. pp. 111 – 118

ANDRÁŠIK, LADISLAV, 2014. Slepé uličky Meinstrímovej ekonómie, In: Univerzita ako miesto dialógu, Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-561-0197-1. pp. 20 – 38

BLAŽEJ, ANTON. 2011. Udržateľný rozvoj – základná rozvojová paradigma 21. storočia. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pred dnešný svet. Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-8084-737-1. pp. 50 – 51

BODNÁR, JÁN, 2005. Na hraniciach filozofie a vedy, Bratislava: Veda, p. 222. ISBN 80-224-0828-X.

GENIUSAS, SAULIUS, 2009. “Ethics as Second Philosophy, or the Traces of the Pre-ethical in Heidegger’s Being and Time”, Santalka: filosofija, komunikacija 17(3): pp. 62–70

HEIDEGGER, MARTIN, 2004. Otázka techniky. In: HEIDEGGER, MARTIN, Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, ISBN 80-7298-083-1. pp. 7 – 35

HEJNÝ, MILAN – KUŘINA, FRANTIŠEK, 2009. Dítě, škola a matematika, Praha: Portál, p. 240. ISBN 978-80-7367-397-0.

HRAŠKO, JURAJ, 2014. Trvalo udržateľný rozvoj – ilúzie či realita?. In: Univerzita ako miesto dialógu. Ružomberok: Verbum, ISBN 978-80-561-0197-1. pp. 51 – 60

KASSAY, ŠTEFAN, 1999. Škola a prax v optike budúceho tisícročia. In: Hospodárske noviny 16.12.1999, ISSN 1335 – 4701.

KASSAY, ŠTEFAN, 2014. Podnik a podnikanie V. – Učenie a rast. Bratislava: Veda, p. 645. ISBN 978-80-2241-368-8

KRUPOVÁ, IVANA, 2009. Filozofické a spoločenské východiská využívania výskumných a bádateľských metód. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I.. Levoča: Verbum, ISBN 978-80-8084-490-5., pp. 325 – 334

LIPTÁKOVÁ, ERIKA – KOĽVEKOVÁ, GABRIELA, 2015. Podnikateľské vzdelávanie ako súčasť terciárneho vzdelávania. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Vol. 15, No. 4, ISSN 1335 – 9185. pp. 51 – 56

LUBY, ŠTEFAN – LUBYOVÁ, MARTINA, 2014. Etické aplikácie nanovedy a nanotechnológií. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pred dnešný svet „“Univerzita ako miesto dialógu“. Ružomberok: Verbum, 978-80-561-0151-3., pp. 91 – 99

MATLOVIČ, RENÉ, 2014. Koncept spoločensky relevantnej univerzity – východisko zo súčasnej krízy identity univerzity?. In: KÓNYA, PETER. Univerzita v kontexte zmien. Prešov: PU, ISBN 978-80-555-1279-2., pp. 11 – 29

MIHINA, FRANTIŠEK. 2014. Universitas – institutio moderna? In: KÓNYA, PETER. Univerzita v kontexte zmien. Prešov: PU, ISBN 978-80-555-1279-2., pp. 30 – 40

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS. 1989. Duch zákonov, Bratislava: Tatran, p. 597, ISBN 80-222-0096-4.

 

 

 

 

Z histórie

 

Yosip Yakymovych DANKIV, Myroslav Yaroslavovych OSTAPYUK, Volodymyr Yosypovych DANKIV, Nataliya Ivanivna TSENKLER

FINANČNÁ A HOSPODÁRSKA SITUÁCIA NA UKRAJINE V RAKÚSKO-UHORSKEJ A RUSKEJ RÍŠI NA KONCI 18. STOROČIA A ZAČIATKU 19. STOROČIA

 

Abstrakt

Tento článok popisuje finančnú a ekonomickú situáciu Ukrajiny, ktorá bola od 18. storočia do začiatku 19. storočia bola rozdelená medzi oboma ríšami – Rakúsko-Uhorskom (západná Ukrajina) a Ruskom (stredná, východná a južná Ukrajina). Rakúsko-uhorskí a ruskí feudálni hospodári a majitelia veľkostatkov, panstiev a výroby určovali štruktúru produkcie na Ukrajine predovšetkým na vývoz do zahraničia a dovoz. Prakticky, mali vplyv na celú ekonomiku, financie, kreditný systém v Ríši so štátnou podporou oboch vlád.

 

Kľúčové slová: Ukrajina, ekonomika, Rakúsko-uhorská monarchia, Ruská Ríša, Galícia, účtovníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel, veľtrhy, financie, obchod a menové  vzťahy, akumulácia kapitálu, veľkostatkár, nehnuteľnosti, domínium.

Zoznam použitej literatúry

ZADOROZHNYJ, V.Ye. 1989. Tovarne vyrobnytstvo i torhivlia na Zakhidno-ukrains’kykh zemliakh (kinets’ KhVIII – persha polovyna KhIKh st.). – L’viv: Vyscha shk. Vyd-vo pry L’vivs’komu universyteti, 152 p.

ZADOROZHNYJ, V. – KUNDRAT, Yu. 2009.   Kurs istorii ukrains’koi kul’tury (IKh – pochatok KhKhI st.): Navchal’nyj posibnyk dlia studentiv-ukrainistiv. Uzhhorod: Hrazhda, 432 p. ISBN 978-966-8924-97-2.

LANOVYK B.D., – LAZAROVYCH, M.V. 2002. Ekonomichna istoriia Ukrainy i svitu: Navchal’nyj posibnyk. – Ternopil‘.: Zbruch, 256 p. ISBN: 9665281739.

OSTAP’IUK, M.Ya., LUCHKO M.R., DAN’KIV J.Ya. 2009. Istoriia bukhhalters’koho obliku: Navchal’nyj posibnyk. – 2. ed., vypravl., i dopovnene. – K.: Znannia, 278p. ISBN 978-966-346-526-5.

PANCHUK, I. I. 2009. Istoriia Ukrainy ochyma inozemtsiv: Dovidnyk-khrestomatiia. – Ternopil': Mandrivets’, 304p. ISBN 966-634-399-7.

POLONS’KA-VASYLENKO, N. 1995. Istoriia Ukrainy: u 2 t. T2. Vid seredyny KhVII stolittia do 1923 roku. – 3-tie vyd. K.: Lybid’. 608p. ISBN – absent.

REVA- RODIONOVA Larysa, 2000. Ukrains’ke tovarystvo «Sil’s’kyj hospodar». 1899-1944 r.r. Istoriia. Dosvid. – Ternopil': «Pidruchnyky posibnyky», 368p. ISBN 966-562-413-Х.

STRISHENETS’ M.M. 2001. Ekonomichna istoriia Ternopil’schyny. – Ternopil': Aston, . T1. – 309s. ISBN 966-7995-01-1.

STRISHENETS’ O.M., 2009. Tovarne vyrobnytstvo i torhivlia v Ukraini (druha polovyna KhVII – kinets’ KhVIII st.): Monohrafiia. – Chernivtsi: «Misto, 304p. ISBN 978-966-2951-41-7.

CHAJKOVS’KYJ, V.F. 1997. Ekonomichna istoriia svitu i Ukrainy. Navchal’nyj posibnyk. – Ternopil’, Lileia, 184p..

 

 

Recenzie

 

Renata MADZINOVÁ

KTO BOL JOHN LAW? INFLACE. – ADOLF LAMBL