Redakčná rada

Posted on by

HLAVNÝ REDAKTOR                      Viera KUZMIŠINOVÁ

ZÁSTUPCA REDAKTORA              Renáta MADZINOVÁ

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR           Michal MAŠLEJ

 

REDAKČNÁ RADA

Ingo BÖCKENHOLT

International School of Management, Dortmund

Sławomir BUKOWSKI

Kazimierz Pulaski University of technology and humanities, Radom

Yosip DANKIV

Uzhorod National University, Uzhorod

Charles DUCROCQ

Université de Franche – Comté, Besançon

Július HORVÁTH

Central European University, Budapešť

József POÓR

Szent István University, Gödöllő

Dieter SCHLESINGER

International School of Management, Mníchov

Vojtech SPÁČIL

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Milan ŠIKULA

Ekonomický ústav Slovenská akadémia vied, Bratislava

Milan ŽÁK

Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha