Tiráž

Posted on by

ISSN 1339-8245

EAN/ISSN 9771339824001 51

Ročník: 1

Rok:  2015

Číslo: 1

 

NÁZOV A ADRESA VYDAVATEĽA:         

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

tel.: 051 758 17 98

e-mail: sekretariatrektora@ismpo.sk

IČO 364 846 95

MIESTO VYDANIA: Prešov

DÁTUM VYDANIA: 30.06.2015

NÁZOV A  ADRESA NAKLADATEĽA:      

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

PERIODICITA: 2x do roka

CENA ČÍSLA:  5 €

ROČNÉ PREDPLATNÉ: 10 €

DISTRIBUČNÁ ORGANIZÁCIA:

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

ÚDAJE O NÁKLADE: 100 ks

REGISTRAČNÉ ČÍSLO MINISTERSTVA KULTÚRY SR: EV 5205/15

COPYRIGHT: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove